Tag notárska zápisnica

Notárska zápisnica je protokol, ktorý zapisuje notár.  Notári spisujú zápisnicu pre účastníkom o zmluvách, závetoch, a ďalších právnych úkonoch. Notárska zápisnica sa môže spísať aj ako osvedčenie rôznych zasadaní právnických osôb, či o priebehu valných zhromaždení. Jej obsahom môže byť aj napríklad vyhlásenie, že je niekto nažive a podobne.
 

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h