Tag občan

Občan je príslušník obce, mesta alebo štátu. Jeho právna a politická podstata je určovaná zákonmi daného štátu. Okrem práv má občan aj povinnosti voči štátu, obci alebo mestu. Občanom štátu ste vtedy, keď máte občianstvo konkrétneho štátu a trvalý pobyt. Človek môže byť občanom aj viacerých štátov naraz.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy