Tag obchodné meno

Obchodné meno je značka podnikateľa, pod ktorou vykonáva svoju podnikateľskú činnosť a právne úkony. Obchodné meno musí byť jedinčné a nesmie byť príliš všeobecné, nakoľko môže dôjsť k zameniteľnosti dvoch rôznych podnikaní. Musí byť pravdivé, úplné a musí sa používať tak, ako je zapísané v obchodnom registri.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy