Tag obchodný register

Obchodný register je verejne dostupný register, do ktorého sa zapisujú zákonom určené údaje o podnikateľoch. Sú v ňom informácie ako napríklad firma, predmet podnikania, sídlo alebo spoločníci firmy. Tento register je dostupný verejnosti a ktokoľvek do neho môže nazerať alebo si z neho urobiť výpis.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy