Tag odmeny

Odmeny sú pojem, ktorý v pracovnom sektore znamená finančné odmeňovanie zamestnancov za pozitívne pracovné výsledky. Môže sa jednať aj o vianočné alebo polročné finančné odmeny, ktoré zamestnanci spoločnosti dostávajú v rámci dobrých hospodárskych výsledkov. Finančné odmeny slúžia aj ako motivačný prvok, ktorý pracovníkov motivuje k lepším pracovných výkonom.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy