Tag opcie

Opcia je druh finančného derivátu, respektíve zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá udáva právo kupujúceho kúpiť alebo predať dané podkladové aktívum za vopred určenú cenu až do konca vypršania kontraktu. Pri takomto druhu derivátu si protistrany nie sú rovné tak, ako je to u iných typov derivátov.