Tag ošetrovné

Ošetrovné patrí do skupiny sociálneho poistenia. Jedná sa o nemocenskú dávku, ktorá sa poskytuje pri osobnom a celodennom ošetrovaní chorého dieťaťa, manžela, manželky, rodiča, prípadne chorého rodiča manžela alebo manželky.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy