Tag osobné údaje

Osobný údaj je akákoľvek osobná informácia, ktorá sa týka určitej alebo neurčitej fyzickej osoby, ku ktorej sa osobný údaj vzťahuje. Nakladanie s osobnými údajmi osôb je zákonom jednotlivých štátov alebo spoločenstva štátov obmedzované.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy