Tag osobný bankrot

Osobný bankrot, respektíve zbavenie sa dlhov klienta je nový spôsob riešenia totálne finančného úpadku a zadlženosti. Pri schválení osobného bankrotu sa s okamžitou platnosťou zastavujú exekučné konania. Veritelia sa s vymáhaním pohľadávok musia obrátiť na súd, pričom im bude vyplatený buď výťažok z predaja alebo bude dlžníkovi určený splátkový kalendár, ale maximálne len na 5 rokov.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy