Tag ostatné príjmy

Ostatné príjmy sú príjmy, ktoré máte popri inej zárobkovej činnosti. Sú to príjmy, ktoré sa nedajú zaradiť medzi príjmy zo zamestania, podnikania a ani medzi iné samostatne zárobkové činnosti. Do ostatných príjmov môžeme zaradiť hlavne príjmy z predaja nehnuteľností, cenných papierov alebo príležitosné príjmy.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h