Tag penzijné pripoistenie

Penzijné pripoistenie je typ dôchodkového pripoistenia, ktoré predstavuje jeden z možných spôsobov sporenia na dôchodok. Penzijné pripoistenie je súčasťou tretieho piliera a zaisťuje vyšší dôchodok. Tento typ sporenia poskytujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

h