Tag plat

Plat je peňažné plnenie poskytované zamestnávateľom, ako odmena za prácu zamestnanca. Výška platu sa odvíja od zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti vykonávanej práce. Zákon prikazuje, aby každý zamestnanec dostal za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, aj rovnaký plat. Plat tiež nesmie byť nižší, ako minimálna mzda.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy