Tag podiel

Podiel alebo inak povedané spoluvlastníctvo označuje vlastníctvo jednej spoločnej veci dvoch alebo viacerých osôb. Takýto vzťah väčšinou vzniká na základe zmluvy o kúpe, darovaní alebo dedení. Vlastník podielu môže disponovať svojim majetkom len tak, ako mu to dovoľuje zmluva a zákon.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h