Tag podielové fondy

Podielové fondy sú investičné nástroje, ktoré sa využívajú na finančno-investičné operácie, zároveň predstavuje súhrn majetku a rozdeľuje sa na niekoľko kategórií. Jeho správu majú na starosti investičné spoločnosti, ktoré riadia a kontrolujú jeho správne fungovanie.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy