Tag podmienky poistenia

Každý typ poistenie má svoje podmienky pre schválenie a uzavretie poistenia. Poisťovne majú aj takzvané všeobecné poistné podmienky, ktoré obsahujú podmienky vzniku a zániku, vysvetlenie pojmov, podmienky poistného plnenia a podobne.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy