Tag podnájom

Podnájom je špecifický typ zmluvného bývanie, kde je nájomník v nehnuteľnosti prenajímateľa. Môže ísť o presne stanovený čas podnájmu alebo sa dohaduje podnájom na dobu neurčitú. V zmluve musí byť uvedená aj výpovedná lehota podnájmu.Vzor nájomnej zmluvy si môžete stiahnúť TU.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy