Tag podpora v nezamestnanosti

Podpora v nezamestnanosti je jednou z položiek, ktoré obsahuje sociálne poistenie. Nárok na túto dávku vzniká len v prípade, že ste boli posledné tri roky pred zaradením do evidence uchádzačov o zamestnanie, aspoň dva roky pracovne aktívny.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy