Tag podvod

Vo všeobecnej definícii je podvod čin, ktorého sa dopustí človek, ktorý zneužije nevedomosť alebo dôverčivosť inej osoby alebo osôb za účelom vlastného prospechu, prípadne obohatenia. Týmto činom niekoho uvedie úmyselne do omylu. Vo väčšine prípadov ide o trestný čin.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy