Tag pohonné hmoty

Pohonné hmoty, respektíve pohonné látky sú látky, ktoré slúžia na pohon rôznych druhov motorov. Väčšinou je to motorová nafta, benzín, plyn, raketové palivo alebo letecký petrolej. Jej úlohou je premeniť svoju energiou z chemickej na pohybovú.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h