Tag pohotovosť

V rámci zdravotníctva je pohotovosť zdravotné zariadenie, ktoré funguje nepretržite a je pripravené prijímať pacientov s akýmikoľvek naliehavými zdravotnými ťažkosťami. Ide prevažne o chirurgickú zdravotnú starostlivosť, respektíve prijímanie pacientov so zlomeninami, odreninami, vykĺbeniami, prípadne s kliešťom a podobne.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h