Tag poistenie cudzincov

Poistenie cudzincov patrí do skupiny poistenie pre osoby. Podmienky pre individuálne poistenie cudzincov závisí od druhu pobytu na Slovensku, ekonomických aktivít, veku osoby alebo či ide o poberateľa dôchodku, prípadne študenta.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy