Tag poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti kryje následky škôd na vecnom vybavení bytu, domu alebo iného obytného priestoru. Všetky tieto veci musia byť uvedené aj v poistnej zmluve. Domácnosť je možné si poistiť pred výbuchom, vypálením, výtržníctvom, krádežou, živelnými pohromami alebo inými nepredvídateľnými udalosťami.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy