Tag poistenie podnikateľov

Poistenie podnikateľov je súhrn niekoľkých poistení, ktoré kryjú škody pri vykonávaní podnikateľskej činnosti. Patrí tu napríklad poistenie majetku podnikateľa, právnej ochrany, finančných strát, právnej ochrany alebo zodpovednosti za škodu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy