Tag poistenie schopnosti splácať úver

Poistenie schopnosti splácať úver je špecifická forma pripoistenie, ktorá zabezpečuje klienta v prípade straty zamestnania. Klient, ktorý má úverové záväzky je tak chránený v prípade neschopnosti splácať pôžičku v dôsledku straty príjmu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy