Tag poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti patrí do skupiny poistenia pre podnikateľov. Toto poistenie nie je povinné, ale v niektorých prípadoch toto poistenie vyžaduje napríklad zadávateľ zákazky alebo zmluvná protistrana podnikateľa. Poistenie zodpovednosti kryje napríklad poškodenie zásielok, zodpovednosť vedenia, prípadne škody na majetku alebo zdraví v prevádzke firmy.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy