Tag poistná daň

Poistná daň je daň, ktorá sa netýka produktov životného poistenia, ale je zameraná na neživotné poistenie. Poistná daň má jednotnú 8 %-nú sadzbu, ktorá platí na všetky produkty neživotného poistenia, s výnimkou PZP.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy