Tag poistné

Poistné je výška sumy, ktorá sa pravidelne platí v rámci poistnej zmluvy. Táto suma sa odvíja od rôznych aspektov ako napríklad, vek, drhu poistenia, počet pripoistení, poistná suma, miera rizika, druh poistenia a podobne.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy