Tag poistné krytie

Poistné krytie je celkový súhrn poistných rizík a súm, ktoré sú presne definované v poistnej zmluve. Môže obsahovať aj obmedzenia, ktoré poistná zmluva nepokrýva, zároveň aj pripoistenia, ktoré závisia od konkrétnych požiadaviek klienta. V našej sekcií si môžete aj priamo uzavrieť poistenie pre cudzincov. On-line formulár na toto poistenie nájdete TU.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy