Tag poistné limity

Poistný limit je výška poistného plnenia, ktorý je definovaný zákonom a poisťovne ho musia poskytovať v stanovenej výške. Pri PZP je limit poistného plnenia 5 miliónov eur v prípade úmrtia alebo škody na zdraví.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy