Tag poistné plnenie

Poistné plnenie je vyplatenie sumy poisťovňou v prípade poistnej udalosti. Poistné plnenie sa vypláca klientovi, respektíve osobe uvedenej v zmluve alebo oprávnenej osobe, ktorú v zmluve uviedol klient pri jej uzatváraní. Ak bude mať poisťovňa dôvodné podozrenie z poistného podvodu, môže poistnú udalosť vyšetrovať o niečo dôkladnejšie a zdĺhavejšie.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy