Tag poistný podvod

Poistný, respektíve poisťovací podvod je jeden z rozšírenejších trestných činov. V podstate je to pokus o neoprávnené poistné plnenie od poisťovne za účelom vlastného obohatenia. Klient nahlási škodovú, respektíve poistnú udalosť, ktorá sa jednoducho nestala alebo sa udiala inak ako ju klient opisuje. Presnejšie podmienky naplnenia skutkovej podstaty trestného činu poistného podvodu je presne definovaný v Trestnom zákone.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy