Tag poisťovňa

Poisťovňa je druh finančnej inštitúcie, ktorá na základe zmluvného vzťahu poskytuje klientom poistné krytie zdravia, majetku, automobilu alebo napríklad aj zodpovednosti. Niektoré poistenia môžu byť zo zákona aj povinné.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy