Tag pokuta

Pokuta je v slovenskej legislatíve forma finančného postihu, ktorý sa ukladá za spáchanie priestupku. Výška pokuty závisí od závažnosti spáchania priestupku a ukladá sa na mieste, prípadne v správnom konaní. V takom prípade je však výška pokuty vyššia.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy