Tag polícia

Policajný zbor Slovenskej republiky je štátny útvar, ktorý spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, pri ochrane zdravia a života, osobnej slobody, ochrane majetku a bezpečnosti osôb. Zamestnanci sú pripravený a vycvičený na riešenie a zamedzenie porušovania zákonov. Operujú na rôznych úsekoch a sú rozdelený na niekoľko špecializovaných útvarov. Policajný zbor spadá pod Ministerstvo vnútra SR.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy