Tag poplatník dane

Poplatník dane je právnická alebo fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť platiť dane. Na Slovensku platí poplatník napríklad dane z príjmu, daň z nehnuteľnosti, DPH, cestnú daň, miestne dane a iné.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy