Tag povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie je povinné poistenie zodpovednosti pri prevádzke motorového vozidla, ktoré nariaďuje zákon. Jeho primárnym cieľom je chrániť zdravie a majetok osôb, ktorým bola spôsobená škoda prevádzkou iného vozidla. PZP musí mať každé vozidlo, ktoré je v evidencií motorových vozidiel. V opačnom prípade hrozí majiteľovi vozidla pokuta v zmysle Zákona o povinnom zmluvnom poistení.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy