Tag pozemok

Pozemok je časť zemského povrchu, ktorý je oddelený, respektíve má katastrálne alebo vlastnícke hranice, prípadne je hranica stanovená regulačným plánom, územným rozhodnutím a podobne. Súčasťou pozemku je aj časť nad a pod pozemkom, stavba a podobne.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy