Tag pracovná neschopnosť

Pracovná neschopnosť je stav, kedy zamestnanec dočasne nemôže vykonávať svoje zamestnanie a to hlavne zo zdravotných dôvodov. Neschopnosť pracovného výkonu hodnotí lekár. Za prvé 3 dni sa poskytuje 25 % denného vymeriavacieho základu, od 4. do 10. dňa sa poskytuje 55 % denného vymeriavacieho základu a od 11. dňa začína plynúť nemocenská, ktorá je vo výške 55 % vymeriavacieho základu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy