Tag pracovná sila

Pracovná sila je súhrn všetkých práceschopných osôb vnútri územia hospodárstva nejakého štátu, krajiny alebo únie. Problém nastáva vtedy, keď sa pracovná sila nejakého štátu hromadne presúva za lepšími ekonomickými podmienkami iného štátu alebo krajiny.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy