Tag pracovná zmluva

Pracovná zmluva je oficiálny dokument medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorá presne definuje pracovno-právne vzťahy. Okrem iného obsahuje aj mzdové podmienky, náplň práce a podobne. Na Slovensku jej obsah upravuje Zákonník práce.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h