Tag pracovný pomer

Pracovný pomer je zmluvný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorého predmetom je vopred dohodnutá pracovná činnosť, ktorú vykonáva zamestnanec za vopred dohodnutý plat alebo mzdu pre zamestnávateľa. Musí byť napísaná podľa platných právnych noriem.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy