Tag pravidelné investovanie

Pre vyšší potenciál výnosov z investovania je veľmi výhodné, robiť investičné transakcie pravidelne. Avšak, investovať pravidelne je možné len v niektorých druhoch investičných možností. Zvýšeným počtom investovania väčšinou úmerne rastie aj potenciál výnosu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy