Tag právnik

Právnik je všeobecné označenie človeka, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore právo na vysokej škole a tieto svoje vedomosti využíva vo svojej praxi, bez ohľadu na to, o aké povolanie ide. Právnici sú tak sudcovia, advokáti, notári a podobne. Pojmom právnik sa neoznačuje profesia ani povolanie, ale dosiahnute vzdelanie.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy