Tag právo

Každá spoločnosť je založená na pravidlách a na povinnostiach. Právo je nárok alebo oprávnenie odôvodnené ustanovením alebo zvyklosťami. Je to systém noriem a pravidiel v spoločnosti, ktoré stanovuje a vynucuje štátna moc. Ide o existujúci právny systém štátu. Predstavuje súhrn platných právnych noriem a ich väzieb.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy