Tag právomoc

Právomoc je v podstate súhrn práv a moci, ktorá danému človeku umožňuje plnenie istých úloh. Právomoc umožňuje disponovať prostriedkami, ľuďmi, nástrojmi, požadovať určité činnosti, prípadne uplatňovať odmenu alebo trest za ich nesplnenie. Môže však nastať aj opačný efekt, kedy ide o prekračovanie danej právomoci.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy