Tag predaj nehnuteľnosti

Ak vlastníte ľubovoľnú nehnuteľnosť a rozhodli ste sa ju predať, môže príjem z takéhoto predaja podliehať dani z príjmov. Ak sa na takýto prevod vlastníctva nehnuteľností nevzťahuje oslobodenie od dane, daňovník je povinný uviesť tento príjem v daňovom priznaní.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy