Tag predčasný dôchodok

Predčasný dôchodok nastáva vtedy, keď človek kvôli zdravotnému stavu alebo inému faktoru požiada o predčasný odchod do dôchodku. Ak si však zvolíte predčasný odchod do dôchodku, ukracujete sa o značnú časť jeho výšky.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy