Tag predkupné právo

Predkupné právo je právo oprávnenej osoby k tomu, aby pri skončení doby splácania leasingu bola vec ponúknutá k predaju najprv tejto osobe. Oprávnená osoba právo využiť nemusí, ale má na neho nárok. Predkupné právo môže plynúť zo zmluvy alebo zákona.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy