Tag predmety poistenia domácnosti

Poistenie domácnosti je určené na krytie škodových udalostí, ktoré spôsobia škodu na vybavení domácnosti. Medzi takéto predmety patrí všetko, čo je súčasťou bytu alebo domu a zároveň sa táto vec považuje za hnuteľný majetok. Konkrétne predmety sú súčasťou poistnej zmluvy.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy