Tag predseda Európskej rady

Predseda Európskej rady, respektíve niekedy označovaný aj ako prezident Európskej únie je osoba, ktorá predsedá v Európskej rade a vedie každý Summit EÚ. Jeho úlohou je aj reprezentovanie Európskej únie vo svete.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h